KONKURS PLASTYCZNY W PRZEDSZKOLU

23.03.2017

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy  dzieci wraz z rodzicami
do wzięcia udziału

w Konkursie Plastycznym:
  „ZAJĄC WIELKANOCNY”.

Szczegóły konkursu zawarte są
w regulaminie znajdującym się w Przedszkolu.


Termin składania prac upływa 03.04.2017r.


czytaj dalej...

TEATR CZARODZIEJ W PRZEDSZKOLU

21.02.2017

Ogłoszenie  

Dnia 10.04.2017r.(poniedziałek)  o godz. 1200 w naszym   przedszkolu wystąpi
Teatr Czarodziej z przedstawieniem   pt. „Przygoda wielkanocna”.
W tym dniu grupa (V)  popołudniowa ma zajęcia w godz. 1200-1700.


czytaj dalej...

KONCERT WIOSENNY

21.02.2017

Dnia 24.04.2017r. (poniedziałek) o godz. 1200

w naszym przedszkolu odbędzie się 

koncert wiosenny  pt. „Sukienka Pani Wiosny”
W tym dniu grupa (V) popołudniowa ma zajęcia w godz. 1200-1700.


czytaj dalej...

REKRUTACJA 2017/2018

03.02.2017

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice,

w związku z wejściem w życie 16 stycznia 2017 r. art. 204 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy rekrutacji ulegają przesunięciu.

Na rok szkolny 2017/2018 terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas pierwszych szkół podstawowych (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły), zostaną określone do 15 kwietnia tego roku. Do tego dnia zostaną również podane kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji na rok 2017/2018, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz punktacja za spełnienie poszczególnych kryteriów.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole będą mieli możliwość złożenia na rok szkolny 2017/2018 Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych     w szkole.

O terminach, zasadach i  kryteriach  rekrutacji Rodzice zostaną poinformowani w terminie późniejszym, na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie oraz  na stronach przedszkoli i szkół podstawowych.


czytaj dalej...

REALIZACJA PROGRAMU "Mamo, tato wolę wodę"

28.01.2017

Nasze przedszkole bierze udział w 9 edycji programu „Mamo, tato wolę wodę”.  Ideą programu jest edukacja dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska. W ramach programu dzieci zdobędą wiedzę dotyczącą znaczenia drzew dla człowieka, zostaną zachęcone do ich wspólnego sadzenia oraz zostanie poruszony temat recyklingu opakowań PET. Program jest wspierany przez Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.


czytaj dalej...

REALIZUJEMY PROJEKT "Mały miś w świecie wielkiej...

03.12.2016

"Mały miś w świecie wielkiej literatury" to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pod patronatem ogólnopolskiego czasopisma "Przedszkolnego ABC" oraz patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka. Jego autorem jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. 

240 misiaczków z całej Polski wyruszyło w niezwykłą podróż literacką. Organizator projektu zaplanował dla każdego z nich trasę składającą się z dziesięciu przedszkoli. Każdy pluszak wraz z przedszkolakami u których gości, bawi się, zwiedza przedszkole oraz najbliższą okolicę, ale przede wszystkim słucha bajek, czytanych przez nauczycieli. Miś wyposażony jest w dzienniczek w którym dzieci wpisują tytuł czytanej misiowi bajki, wklejają zdjęcie swojej grupy oraz dedykację na pamiątkę, Odbijają również swoje paluszki umaczane w farbce oraz wpisują samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela swoje imiona.  Warto podkreślić, iż nauczyciele biorący w nim udział w niezwykle kreatywny sposób podjęli się jego realizacji. Jedna z uczestniczek projektu, pani Ludmiła Fabiszewska, wpadła na pomysł napisania piosenki, która stanie się niejako hymnem projektu i treścią nawiązuje do wartości czytania dzieciom. Skomponowała muzykę do tekstu specjalnie napisanego dla potrzeb projektu przez Agatę Dziechciarczyk – znanej w środowisku nauczycieli przedszkola twórczyni wierszy publikowanych na stronie: "Wierszowanki przedszkolanki".

Na facebookowej stronie projektu można obejrzeć relacje z przedszkoli, z których misie wyruszyły w podróż.

https://www.facebook.com/Ma%C5%82y-Mi%C5%9B-w-%C5%9Bwiecie-wielkiej-literatury-282360245477419/

Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że udział w projekcie przyniesie wiele korzyści dla przedszkolaków, a przede wszystkim zachęci do czytania oraz przyczyni się do kształtowania postawy otwartości na świat i poznawania nowych ludzi.


czytaj dalej...

UWAGA RODZICE

20.05.2016

Godziny  uczęszczania  do  przedszkola

dzieci  z  grup  pięciogodzinnych

 

 MARZEC

TYGODNIE

GRUPA  V

(5 latki)

GRUPA  VI

(6 latki)

01 - 03.III 1300  -  1800 730  - 1230
06-10 III 730  - 1230 1300  -  1800
13-17 III 1300  -  1800 730  - 1230
20 -24.III 730  - 1230 1300  -  1800
27- 31.III 1300  -  1800 730  - 1230

 


czytaj dalej...

Licznik odwiedzin: 75038